Boendeinfo


Hyresbetalning

Du får inbetalningskort för varje månad och hyran ska betalas på bankgiro 599-7606. Det finns även möjlighet att betala via autogiro. Vill du ansöka om autogiro kan du skriva ut en blankett här eller kontakta vårt kontor 036 – 610 80. Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före ny månad, enligt hyresavtalet och hyreslagen. Betalas inte hyran i tid överlämnas ärendet till Intrum Justitia för indrivning och avhysning.

Hemförsäkring

Det är alltid bra att ha en hemförsäkring. Du kan bli ersättningskyldig om du orsakar skador på fastigheten. Hemförsäkringen gäller även för ersättning vid inbrott, brand och översvämningar. Förvara inte värdesaker i källare eller på vinden. De ersätts inte. Det är bra att stöldmärka sina värdesaker och göra upp en förteckning över det man äger.

Nycklar

Nycklar till lägenhet och andra utrymmen hämtas och kvitteras på nkBo:s kontor. Anmäl snarast om du förlorar någon nyckel.

Låsning av port

Porten låses kl. 21.00 varje kväll och öppnas kl. 06.00 på morgonen. Din lägenhetsnyckel passar till porten.

Trappstädning

Trappstädning ingår i hyran. Lämna inte kälkar, skidor, barnvagnar etc. i trapphus och entréer. Placera aldrig något utanför dörren. Det underlättar för städpersonal och för brandkårs-eller ambulanspersonal i händelse av utryckning.

Sophämtning

Förpacka soporna väl. Soptunnor finns på gården. Grovsopor såsom, glas, metall, plast och tidningar sorteras i resp. sopkärl på området.

Tvättstuga

Varje hus eller område har tvättstuga förutom Smedjegatan 2 & 4 i Taberg där det finns tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. Tvättstugornas maskinella utrustning varierar något. Bokning av tvättider sker på bokningstavla med tagg eller låskolv för att markera tvättid. Låskolven får inte lämnas kvar i bokningstavlan efter tvättidens slut. I en del tvättstugor finns en teckningslista, där du skriver upp ditt namn på det tvättpass som önskas. Information om tvättider finns i tvättstugorna. Följ anvisningarna som gäller för maskinutrustningen. Städa tvättstugan efter användning.

Tvättmaskin / Diskmaskin

Installation av tvättmaskin och/eller diskmaskin i lägenheten måste utföras av behörig fackman. Det finns också möjlighet att hyra dessa genom nkBo till en fast månadskostnad som läggs på hyresavin.. Bedömning om installation är möjlig sker av nkBo i varje enskilt fall. Hänsyn tas till utrymme, möjlighet till vatten- och avloppsanslutning samt elanslutning för våtutrymme (tvättmaskin). Kontakta huvudkontoret på 036 – 610 80 för ytterligare information..

Spis, kyl och frys

Spisen rengörs med varmt vatten och syntetiskt rengöringsmedel. Tvålstålull får endast användas på ”vanliga” spisplattor, absolut inte på keramikhäll. Rengöring av ugn sker på samma sätt. Svårt fastbrända beläggningar avlägsnas lättast i något uppvärmd ugn med ammoniakhaltiga rengöringsmedel.
Följ noga kylens och frysens bruksanvisning. Avfrosta enligt instruktionerna och se till att gallret vid golvlisten inte täcks över.

Ventilation och vädring

I vissa fastigheter är spiskåpan ansluten till det centrala ventilationssystemet. Det regleras med ett tidur/spjäll på kåpan. I andra fastigheter finns separata köksfläktar eller också sker ventilationen genom självdrag. Rengöring av fläktfilter måste göras en gång per månad.

Energibesparing

För att spara energi bör du tänka pa att inte vädra för länge under den kalla årstiden. Kort vädring är mest effektiv. Ta hellre en dusch än ett bad. Diska inte under rinnande vatten. Säg till om packningar o dyl behöver bytas i kranarna.

Balkonger

Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor från balkongerna. Blomlådor får gärna sättas upp på insidan av balkongerna. Använd då hållare som iär avsedda för detta.. Balkongväggarna får inte målas om. Det är inte tillåtet att sätta upp egna markiser, vindskydd eller glasa in sin balkong.

P-platser och garage

För vissa parkeringsplatser samt garage tecknas separata hyresavtal. Tag kontakt med nkBo:s kontor om du önskar garage eller parkeringsplats.

TV, Bredband via Wetternet

finns tillgängligt i samtliga områden. Förfrågan eller felanmälan kan göras till: Kalejdo, Tel. 0771-191700 eller resp.tjänsteleverantör.

TV-box finns i alla lägenheter.

Parkeringsövervakning

För att parkeringen ska fungera inom våra bostadsområden har ett parkeringsövervakningsföretag anlitats. Följ parkeringsanvisningarna på skyltarna för att undvika böter.

Väggar

Väggarna i lägenheten är vanligtvis av olika material. En del är hårda och andra porösa. De fordras därför olika slags spikar eller skruvar när du ska sätta upp tavlor, speglar o dyl. Var försiktig när du arbetar så att du inte orsakar onödiga skador. Om du är tveksam vilka spikar eller skruvar som ska användas på olika väggar hör med oss på nkBo:s områdeskontor.

Måla och tapetsera

Du får själv måla och tapetsera i lägenheten på egen bekostnad, men det måste vara fackmannamässigt utfört. Slarvar du med utförandet kan du bli betalningsskyldig för omtapetsering och ommålning. Tänk även på att inte välja för extrema tapeter eller färger. Även då riskerar du att behöva betala ommålning och tapetsering vid flyttning.
OBS! I badrummet är det förbjudet att göra hål i kakel och väggmattor. Vid tveksamhet kontakta gärna oss.

Utemiljö

Vi får alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt omkring oss. Använd de papperskorgar som finns. Var aktsam om grönytor och planteringar. Kostnaderna för åverkan drabbar alla hyresgäster.

Ohyra

För din egen och vår gemensamma trevnad ber vi dig att omedelbart anmäla om du får ohyra i lägenheten. Det är lätt hänt att lägenheten får t.e x mjölbaggar eller pälsänger. Slår du larm i tid kan vi låta saneringsföretaget bekämpa ohyran innan den hunnit spridas.

Slitage och skador

Hyresgästen ansvarar för eventuellt överslitage och skador.

Visa hänsyn – Störningsjour

Vi bor många tillsammans och då gäller det att kunna ta hänsyn till varandra. Tänk på grannarna om du spelar musik eller tittar på TV. Om du ska ha fest, förbered dem gärna. Tänk på att inte spika eller borra i väggarna sent på kvällen. Försök att hålla gemensamma utrymmen fräscha och välvårdade. Upplever du en störning under sena kvällar eller helger kan du kontakta Störningsjouren på 073 – 236 46 09. Tänk på att inte kontakta Störningsjouren i fall som exempelvis balkongrökning, fotsteg från grannen ovanför, någon som duschar mitt i natten eller att grannen spelar musik dagtid.

Husdjur

Djur kan vålla problem, rasta därför inte husdjur inom området.
Det är förbjudet att mata fåglar inom området.

Grillning

Endast grillning med elgrill på balkong eller uteplats är tillåtet. Kol- eller gasolgrill hänvisas till våra grillplatser på området, i annat fall ut på gården.

Studsmattor och pooler

Det är inte tillåtet att sätta upp egna studsmattor eller pooler på något av våra områden.

Uthyrningspolicy

Bolagets uthyrningspolicy syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga våra övergripande principer för uthyrning. Läs uthyrningspolicyn för nkBo i sin helhet klicka här