Boendeinfo


AUTOGIRO

Det finns möjlighet att betala din hyra med autogiro. Om du väljer autogiro slipper du manuellt betala hyresavin, det sköts automatiskt. Se till att det finns pengar som täcker din hyra på ditt bankkonto dagen innan förfallodagen. Pengarna dras från ditt konto sista bankdagen (vardagen) i månaden.

Önskar du autogiro ska du fylla i blankett Autogiro anmälan. Läs igenom villkorstexten och glöm inte underteckna blanketten. Ifylld blankett lämnas eller skickas till Junehem ; Box 7 ; 562 21 NORRAHAMMAR. Se även information under HYRESBETALNING

ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand måste du alltid kontakta oss på Junehem först. Gör du inte det riskerar du att bli av med ditt lägenhetskontrakt. Du behöver fylla i en blankett Ansökan om uthyrning i andra hand som vi måste godkänna, och uppge varför du vill hyra ut den till någon annan. Exempel på anledning kan vara att studera på annan ort, ”provbo”, provanställning och jobbvikariat. Vi godkänner max 6 månader i taget. Som andrahandshyresgäst är det också viktigt att du kontrollerar om Junehem har godkänt andrahandsuthyrningen.

Om du misstänker att någon olovligen hyr ut sin lägenhet i andra hand, tveka inte att kontakta oss.

BALKONG

Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor från balkongen. Vill du ha blomlådor på din balkong ska dessa placeras på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl. Använd hållare avsedda för blomlådor. Balkongväggar/-räcken får inte målas om. Det är inte tillåtet att själv sätta upp markiser, vindskydd eller glasa in balkongen. Grillning på balkong är endast tillåtet med elgrill.

BESÖKSPARKERING

I de områden där det finns avgiftsfria besöksparkeringar gäller 4 timmars parkering. Det är tillåtet för hyresgäster att stå på besöksparkeringen inom angiven tid. Får du besök som ska stanna några dagar, kontakta Junehem´s kontor i Norrahammar så skriver vi ut ett tillfälligt parkeringstillstånd.

BRANDVARNARE

Junehem ansvarar för att det finns brandvarnare i lägenheten. Saknas brandvarnare eller om den går sönder, kontakta din fastighetsskötare eller Junehems kontor i Norrahammar. Kom ihåg att kontrollera batteriet då och då. För att komma ihåg att testa att brandvarnaren fungerar kan du enkelt registrera dig för sms-påminnelse på www.skyddadigmotbrand.se

E-FAKTURA

E-faktura kommer kunna erbjudas framöver.

EGNA VITVAROR

Vill du installera egen vitvara såsom diskmaskin och/eller tvättmaskin är det viktigt att det görs av behörig fackman för VVS och EL. Du måste kontakta Junehems kontor i Norrahammar innan arbetet påbörjas. En skriftlig överenskommelse görs där du godkänner Junehems villkor. Kostnaden för installationen får du som hyresgäst stå för. Godkänner Junehem ej arbetet vid avflyttning är du som hyresgäst skyldig att återställa det till godkänt skick.

FELANMÄLAN

Vill du göra en felanmälan gör du det enklast via vår hemsida under fliken Felanmälan .Vill du hellre göra en felanmälan per telefon under kontorstid ringer du 036 – 299 22 00. Vid akuta ärenden, efter kontorstid och under helger, vänd dig till SOS Alarm på 036 – 299 22 80 som kopplar dig vidare till HSB-Jouren.

FELANMÄLAN -TV

Har du problem med dina kanaler, TV-box eller fjärrkontroll ska du kontakta Kalejdo. Kontaktuppgifter: 0771 – 19 17 00 ; www.kalejdo.tv

GRILLNING

Endast grillning med elgrill på balkong eller uteplats är tillåtet. Kol- eller gasolgrill hänvisas till våra grillplatser på området, i annat fall ute på gården.

HEMFÖRSÄKRING

Det är viktigt att teckna hemförsäkring. Du kan bli ersättningsskyldig om du orsakar skador på fastigheten. Hemförsäkringen gäller även för ersättning vid inbrott, brand och översvämningar. Förvara inte värdesaker i källar- eller/och vindsförråd, de ersätts inte vid eventuell skada eller stöld.

HUSDJUR

Det är tillåtet att ha husdjur i Junehems lägenheter. Det inte tillåtet att rasta husdjur på innergårdarna. Det är inte heller tillåtet att ta med dina husdjur till tvättstugan och andra gemensamma utrymmen. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar.

HYRESBETALNING

Du får inbetalningskort för varje månad, 3 månader i taget*, och hyran betalas till bankgiro 599-7606. Var uppmärksam på att du använder rätt inbetalningsavi då varje månad har ett unikt OCR-nummer.  Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före ny månad, enligt hyresavtalet och hyreslagen. Betalas inte hyran i tid överlämnas ärendet till Intrum för indrivning och avhysning.

Det finns även möjlighet att betala via autogiro, se mer information under AUTOGIRO.

E-FAKTURA kommer att kunna erbjudas framöver.

*Gäller ej Smedjegatan 2 och 4 i Taberg som får inbetalningskort varje månad.

INTERNET

Lägenheten är ansluten till Jönköpings stadsnät Wetternet. Du har frihet att välja bland olika leverantörer av internet. Det finns bredband i olika hastigheter och bindningstider i olika prisklasser. Besök www.wetternet.se för mer information.

KÄLLARUTRYMMEN

Det är inte tillåtet att förvara saker eller ställa skräp i källargångar då detta kan innebära brandfara.

LÅSNING AV ENTRÉDÖRR

Entrédörren till ditt trapphus är låst mellan klockan 21.00 – 06.00*. Under denna tid kan du använda din lägenhetsnyckel.

*Gäller ej Smedjegatan 2 och 4 i Taberg som ha portkod hela dygnet.

MÅLNING/TAPETSERING

Vill du själv måla och tapetsera i lägenheten är det viktigt att det utförs fackmannamässigt. Du måste kontakta Junehems kontor i Norrahammar innan arbetet påbörjas. En skriftlig överenskommelse görs där du godkänner Junehems villkor. Kostnaden för arbetet får du som hyresgäst stå för. Godkänner Junehem ej arbetet vid avflyttning är du som hyresgäst skyldig att återställa det till godkänt skick.

NYCKLAR

Nycklar till lägenhet och andra utrymmen hämtas och kvitteras på Junehems kontor i Norrahammar. Anmäl snarast om du förlorar någon nyckel.

OHYRA

För din egen och vår gemensamma trevnad ber vi dig att omedelbart anmäla om du får ohyra i lägenheten. Slår du larm i tid kan vi låta saneringsföretaget bekämpa ohyran innan den hunnit spridas. Drabbas du av ohyra är det viktigt att du omedelbart kontaktar Junehem.

PARKERINGSPLATSER OCH GARAGE

På varje område finns det möjlighet att hyra parkeringsplats eller garage, oftast är det kö till platserna. Kontakta Junehem för mer information.

RÖKNING

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen såsom hissar, trapphus, tvättstugor, källare och vindar. För allas trevnad var restriktiv med rökning på balkongen. Använd gärna våra askkoppar som finns på gården. Är lägenheten nikotinskadad vid avflyttning kommer du bli betalningsskyldig.

SAMLINGSLOKAL

På vårt område Huluäng (11 D, ingång från gaveln)  finns en samlingslokal som alla hyresgäster på Junehem kostnadsfritt kan låna. Kontakta Junehems kontor i Norrahammar för bokning.

SOPHANTERING

På många av våra områden kan du källsortera

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Tidningar
 • Matavfall
 • Restavfall

För matavfall ska bruna papperspåsar från Jönköpings kommun användas. Dessa papperspåsar finns att hämta gratis i de flesta livsmedelsaffärer och på sortergårdarna. Saknar du påshållare kontakta din fastighetsskötare.

OBS! Lägg INTE papperspåsen i plastpåse innan du slänger den!

Farligt avfall, elavfall, grovavfall (ex. möbler och större kartonger) och liknande ska lämnas på sortergården, exempelvis vid Råslätt eller Torsvik.

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du hämta en sorteringsguide på Junehems kontor i Norrahammar. Här kan du också få broschyren ”Sortera ditt avfall rätt” från Jönköpings kommun. För mer information gå in på Jönköpings kommuns hemsida

STUDSMATTOR OCH POOLER

Det är inte tillåtet att sätta upp egna studsmattor eller pooler på något av våra områden.

STÖRNING

Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten, i gemensamma utrymmen som trappa, hiss, tvättstuga och i andra delar av bostadsområdet. Skyldigheterna gäller alla som tillhör hyresgästens hushåll samt besökare. När man bor i ett flerfamiljshus måste man acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver man inte acceptera. En enkel tumregel kan vara att det ska vara tyst mellan klockan 22 på kvällen till klockan 07 på morgonen.

Hyreslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.

Några exempel på vad hyreslagen menar:

 • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte vara för högljudd, spela hög musik eller ha för hög volym på TV:n
 • Grannarna får inte störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten
 • Hundar får inte skälla eller yla så omkringboende störs
 • Kontraktets ordningsregler måste följas

Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att i första hand själv ta upp det med grannen. Behöver du komma i kontakt med Störningsjouren på kvällar och helger (utanför våra ordinarie arbetstider) ring vårt journummer 036 – 299 22 80. En avgift tas ut av störande hyresgäst vid bekräftad störning.

TILLVAL

Det finns möjlighet att göra olika tillval såsom diskmaskin, tvättmaskin och i vissa fall duschväggar. Du betalar en fast månadsavgift som läggs på hyresavin. Bedömning om installation är möjlig sker av Junehem i varje enskilt fall. Hänsyn tas till utrymme, möjlighet till vatten- och avloppsanslutning samt elanslutning för våtutrymme (tvättmaskin). Kontakta Junehem för ytterligare information.

TRAPPHUS

Det är inte tillåtet att förvara exempelvis cyklar, barnvagnar, leksaker eller liknande i trapphuset. Det finns gemensamma förvaringsrum för detta. Det är viktigt att utryckningspersonal från ambulans och brandkår kan komma fram i händelse av utryckning. Trappstädning ingår i hyran, hjälp gärna till att hålla trapphuset rent och snyggt. Ett trevligt trapphus är första intrycket för besökare!

TVÄTTSTUGA

Det finns gemensam tvättstuga på varje område*. Tider bokas med bokningscylinder på bokningstavla, digital tvättagg i bokningssystem eller manuell tvättlista. Information om tvättider finns vid tvättstugorna och/eller i appen om du har tvättagg.

*Gäller ej Smedjegatan 2 och 4 i Taberg som har tvättmaskin och torktumlare installerat i lägenheten

TV-BOX

I lägenheten finns en TV-box, tillsammans med kablar och fjärrkontroll som ägs v Kalejdo. Denna box tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid avflytt (även om du byter lägenhet inom Junehem). Saknar du TV-box eller tillbehör i din lägenhet kontakta Junehems kontor i Norrahammar.

TV-KANALER

Via TV-boxen ingår ett fast Baspaket med grundkanalerna SVT1, SVT2, SVT24, TV4, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT1 HD och SVT2 HD.

I hyran ingår även, utöver baspaketet, några ytterligare kanaler, ett så kallat Grundpaket där du som hyresgäst kan välja mellan fyra olika leverantörer. Du kan när som helst byta Grundpaket, observera dock att uppsägningstiden är 1 månad. Vill du välja fler kanaler utöver Grundpaketet kan du själv köpa till de kanaler du vill ha. För mer information gå in på www.kalejdo.tv/grundpaket

UTHYRNINGSPOLICY

Bolagets uthyrningspolicy syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga våra övergripande principer för uthyrning. Läs uthyrningspolicyn för Junehem i sin helhet klicka här

VÄGGAR

Väggarna i lägenheten är vanligtvis av olika material. De fordrar därför olika slags spikar eller skruvar beroende på materialet. Var försiktig när du hänger upp något så du inte orsakar onödiga skador. Det är under alla omständigheter förbjudet att göra egna hål i badrumsväggarna.

VÄRME

På Junehem jobbar vi aktivt för att våra fastigheter ska ge så liten miljöpåverkan på miljön och klimatet som möjligt och där är du som hyresgäst en viktig del i arbetet. För varje grad vi höjer temperaturen i lägenheten ökar energiförbrukningen med 5%. Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en hållbar värld.

För att det ska vara en behaglig temperatur i din lägenhet strävar vi efter att hålla en inomhustemperatur på omkring 20-22°. Denna temperatur upplever de flesta som lagom varmt.

Så fungerar elementen

De allra flesta av Junehems lägenheter värms med element (vattenradiatorer). Det varma vattnet i elementen värmer upp rummet. När vattnet avger värme svalnar det samtidigt, vilket innebär att elementen är varma upptill där det varma vattnet går in och svalare nedtill, där det strömmar ut. På elementen sitter det termostater som känner vilken temperatur det är i rummet och reglerar värmen automatiskt.

Tänk på att:

– möblera rätt. Om dina element täcks av stora möbler eller långa gardiner kan värmen inte komma ut i rummet och termostaten slås ut. Det behövs fri yta framför ett element för att det ska fungera på rätt sätt. Om du vill möblera mot ett element, se till att skapa ett mellanrum mellan möbeln och elementet.

– vädra snabbt. Kom ihåg att hålla fönster och dörrar stängda annars finns det risk att den kalla luften blåser in och det blir ojämn temperatur i din lägenhet. Om du vill få in frisk luft är det bättre att vädra i 5 minuter med helt öppna fönster och korsdrag än att låta fönstren stå på glänt under en längre tid. Om du har fönstret öppet lite grann känner termostaten av kylan och slår på och av i onödan.

– hålla vädringsluckor och luftventiler öppna. Ett hyreshus är byggt för att ha en fungerande cirkulation av luft. På många av våra hus sitter det luftventiler vid fönstren. Stängda luftventiler innebär att luften kommer in i lägenheten på fel sätt och kan ge följdproblem som att det blir kallt eller att du känner lukter från någon av grannlägenheterna.

Har du följt ovanstående råd, men ändå tycker att du har för varmt eller för kallt, rekommenderar vi att du först kontrollerar temperaturen i lägenheten själv. Mät först temperaturen i din lägenhet 1 meter från ytterväggen och på ca 1 meters höjd från golvet. Ställ dig sedan i ett hörn 1 meter från vardera vägg och placera termometern ca 1 meter över golvet.  Visar temperaturen då under 20° kontakta Junehem.

Ibland händer det att luft och smuts kommit in i värmesystemet och elementen inte fungerar ordentligt. I vissa fall kan elementen då behöva luftas för att fungera bra. Kontakta oss så hjälper vi dig!