KOM IHÅG ATT TESTA DIN BRANDVARNARE


Vill du få en påminnelse för att komma ihåg att testa att din brandvarnare fungerar? På www.skyddadigmotbrand.se kan du enkelt registrera dig för att få SMS-påminnelser om att testa din brandvarnare.

Det är viktigt att ha en fungerande brandvarnare och testa batterierna i brandvarnare som redan sitter uppe. Testa genom att trycka på testknappen och prova larmsignalen. Byt batteri, dammsug och torka av på utsidan.